Veřejné zakázky Města Žďár nad Sázavou

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Žďár nad Sázavou.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava povrchu komunikace ul. Libušínská, Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.01.2020 12.02.2020 10:00
Žďár nad Sázavou, parkoviště ulice Okružní I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 10.02.2020 09:00
Opravy povrchů MK ve Žďáru nad Sázavou - ITHR - 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 12.02.2020 09:00
Opravy povrchů MK ve Žďáru nad Sázavou - Patch matic - 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 12.02.2020 09:00
Oprava cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 10.02.2020 09:00
Generel dopravy města Žďáru nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 02.12.2019 17:00
Potenciál města - Žďár nad Sázavou
nadlimitní Příjem návrhů 07.11.2019 06.02.2020 14:30
Úpravy přírodních zahrad 7,8,12 MŠ a 4,5 ZŠ ve Žďáře nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 16.04.2019 15.05.2019 10:00
„Dodávka přístrojového vybavení pro Polikliniku ve Žďáru nad Sázavou – panoramatický rentgen“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2018 18.10.2018 12:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 22.12.2017 22.01.2018 10:00
LHO Přibyslav, správní obvod Města Žďár nad Sázavou, platnost 2019-2028
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2017 03.11.2017 13:00
Multifunkční pánev do školní jídelny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2017 22.05.2017 12:00
Zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.12.2016 16.12.2016 14:30
Cyklochodník ulice Jamská - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2016 15.12.2016 10:00
soutěž o návrh "Nádražní - městská třída"
podlimitní Vyhodnoceno 18.11.2016 27.01.2017 12:00
všechny zakázky