Veřejné zakázky Města Žďár nad Sázavou

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Žďár nad Sázavou.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Místní komunikace Jamská - Nákupní park
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 04.07.2022 08.08.2022 10:00
Služby v oblasti zahradní a krajinářské architektury
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2022 01.08.2022 10:00
Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou - část 2. - domov se zvláštním režimem- opakované zadání
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2022 26.08.2022 10:00
Rekonstrukce odborných učeben 5. ZŠ - stavební část
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2022 04.07.2022 08:00
Mobilní telekomunikační služby
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 30.05.2022 30.06.2022 10:00
Novostavba budovy zázemí hasičského hřiště a výměna oplocení
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.04.2022 11.05.2022 08:00
Energetická opatření bytových domů - Brodská 1876/27 a 1905/33
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 14.04.2022 06.06.2022 10:00
Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou – cenová část nabídky
Poliklinika Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 19.07.2021 10:00
Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou
Poliklinika Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 19.07.2021 10:00
ITC Zelená hora
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2021 20.12.2021 14:30
Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 26.11.2020 22.12.2020 11:00
Předběžná tržní konzultace - Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 29.04.2020 05.05.2020 16:00
Úpravy přírodních zahrad 7,8,12 MŠ a 4,5 ZŠ ve Žďáře nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2019 15.05.2019 10:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 22.12.2017 22.01.2018 10:00
všechny zakázky