Veřejné zakázky Města Žďár nad Sázavou

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Žďár nad Sázavou.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vozidla městské policie
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 04.07.2024 10:00
Výměna podlahové krytiny v MŠ na ulici Haškova
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2024 12.06.2024 12:00
Parkování a přechody na ul. Sázavská
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 03.07.2024 09:00
Zabezpečení vstupů do objektů MŠ
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2024 12.06.2024 10:00
Stavební úpravy části stavby č.p. 1141 ul. Nádražní, Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2024 12.06.2024 10:00
Rekonstrukce kanalizace 3.ZŠ – IV. ETAPA
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2024 30.05.2024 10:00
Oprava klimatizace na bývalém MěÚ 2
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2024 10.05.2024 13:00
Předběžná tržní konzultace - Ekonomický informační systém
Město Žďár nad Sázavou
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2024 18.03.2024 23:59
Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 22.02.2024 12.04.2024 10:00
Praní a mandlování prádla včetně dopravy
Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.01.2024 26.01.2024 09:00
Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 01.12.2023 17.01.2024 10:00
Předběžné tržní konzultace - Výběr provozovatele radiologického oddělení
Poliklinika Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2023 29.11.2023 12:00
PROSTOR KULTURY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Vyhodnoceno 10.07.2023 31.10.2023 14:00
Záměr na propachtování výdejny zdravotnických prostředků
Poliklinika Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2023 31.07.2023 10:00
Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou – cenová část nabídky
Poliklinika Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 19.07.2021 10:00
všechny zakázky