Veřejné zakázky Města Žďár nad Sázavou

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Žďár nad Sázavou.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník - ul. Novoměstská
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 30.04.2024 09:00
Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou 2024-2026
Sociální služby města Žďáru nad Sázavou
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 20.05.2024 09:00
Stavební úpravy ordinace kardiologie
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2024 18.04.2024 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru a kancelářských potřeb
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 20.03.2024 11.04.2024 10:00
Lesopark Haškova – cestní síť
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2024 03.04.2024 10:00
Sdílená jízdní kola
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2024 29.03.2024 09:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení – III. etapa, Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 11.03.2024 11.04.2024 11:00
Předběžná tržní konzultace - Ekonomický informační systém
Město Žďár nad Sázavou
mimo režim ZZVZ Hodnocení 06.03.2024 18.03.2024 23:59
Opravy komunikací Švermova, Libušínská, Kovářova, Revoluční, Okružní
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 05.03.2024 27.03.2024 11:00
Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 22.02.2024 12.04.2024 10:00
Rekonstrukce 9 bytů Brodská, Revoluční a Haškova Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2024 16.02.2024 09:00
Praní a mandlování prádla včetně dopravy
Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.01.2024 26.01.2024 09:00
Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Hodnocení 01.12.2023 17.01.2024 10:00
Předběžné tržní konzultace - Výběr provozovatele radiologického oddělení
Poliklinika Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2023 29.11.2023 12:00
PROSTOR KULTURY ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Vyhodnoceno 10.07.2023 31.10.2023 14:00
všechny zakázky