Veřejná zakázka: Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. ETAPA, 1. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 316
Systémové číslo: P19V00000044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-037579
Datum zahájení: 23.10.2019
Nabídku podat do: 25.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. ETAPA, 1. část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování dopravní a technické infrastruktury městské průmyslové oblasti, novostavba souboru staveb technické infrastruktury. Páteří celé průmyslové zóny bude středová obslužná komunikace, propojující komunikace I/19H „Novoměstská“ a III/354 21 „Jamská“ na kterou budou dopravně napojeny jednotlivé nově vznikající podnikatelské areály. V souběhu s páteřní komunikací budou uloženy hlavní inženýrské sítě s nápojnými body pro budoucí uživatele.

Předmětem veřejné zakázky je dále poskytnutí dodavatelského úvěru a následné postoupení pohledávky za zadavatele na banku.

Skupiny objektů stavebních prací:
000 objekty přípravy staveniště (HTÚ, trvalá ochrana stávajících inženýrských sítí, dočasná ochrana stávajících inženýrských sítí)
100 pozemní komunikace (místní komunikace – páteřní, chodník – páteřní, chodník – Jamská)
300 vodohospodářské (vodovod - vodovod – řady, ATS, přeložka vodovodu; kanalizace dešťová – stoky, přípojky, rekonstrukce; kanalizace splašková – stoky, rekolaudace; požární nádrž 1 a 2)
400 elektro a sdělovací (veřejné osvětlení)
500 trubní vedení (plynovod, přeložka STL, přípojky plynu)
800 úpravy území (sadové úpravy)

Vše dále viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 102 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz).

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky