Veřejná zakázka: Část 2 SW pro transparentní Městský úřad

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 329
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 SW pro transparentní Městský úřad

Stručný popis předmětu:
2) Předmětem plnění Zhotovitele je zejména:
•Dodávka Aplikace Usnesení (dále také jen „Aplikace“) vč. její instalace, implementace a testování.
• Poskytnutí licencí potřebných pro užívání díla.
• Integrace dodaného díla se stávajícím aplikačním (SW, IS) vybavením Objednatele.
• Zaškolení administrátorů obsluhy Objednatele a uživatelů systému.
• Poskytování záručního servisu v délce trvání 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu a uvedení do provozu.
• Poskytování maintenance (údržby Aplikace) v délce trvání 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu a uvedení do provozu.
• Poskytování technické podpory v délce trvání 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu a uvedení Aplikace do provozu, kterou se pro účely této smlouvy rozumí zajištění příjmu požadavků na opravu a rozvoj prostřednictvím service desku, realizace řešení incidentů a požadavků na rozvoj.


Předpokládaná hodnota

  • 400 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky