Veřejná zakázka: Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 317
Systémové číslo: P19V00000045
Datum zahájení: 18.10.2019
Nabídku podat do: 04.11.2019 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je dodávka software pro Město Žďár nad Sázavou v rámci projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou s registračním číslem: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367 spolufinancovaného z OPZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků. Zakázka je rozdělena na část 1 a část 2 v souladu s par. 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její
jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.
Veřejná zakázka je rozdělena na tyto dvě části:
část 1: Portál občana
část 2: SW pro transparentní Městský úřad
Účastník může podat nabídku na jednu nebo na obě části zakázky. V rámci každé části zakázky musí účastník nabídnout vždy kompletní plnění části zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy