Veřejná zakázka: Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 355
Systémové číslo: P20V00000024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.03.2020
Nabídku podat do: 30.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace veřejného prostranství Tvrz, Žďár nad Sázavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
a) rekonstrukce povrchů (zpevněné plochy trvalé pojížděné, zpevněné plochy určené pro pěší provoz, plocha okolí kostela, objektů – komunikace „I“, komunikace „II“, zpevněná plocha okolí kostela, schodiště č. 1 – č. 6, odvedení srážkových vod);
b) vodní prvek - kašna (umístění nové kašny – kamenného bloku, vč. technologie, přípojky vody, přípojky kanalizace, přívodu elektro a signálního kabelu VO);
c) veřejné osvětlení (celý prostor bude osazen novým sloupovým veřejným osvětlením, dále nasvětlení sochy, korun stromů, drobných prvků, nasvětlení věže kostela, nasvícení některých lavic, kašny);
d) chránička pro optický kabel kamerového systému;
e) mobiliář (řešený prostor bude doplněn kvalitním městským mobiliářem – lavice, parkové lavičky, mříže ke stromům, odpadkové koše, stojany na kola);
f) opěrné zdi;
g) vegetační úpravy (odstranění stromů a keřů, sázení stromů, keřů, květin; založení trávníku);
h) rekonstrukce vodovodu a novostavba kanalizace (přepojení přípojek vodovodu, vodovodní řady, přepojení přípojek kanalizace, kanalizace).
Dále viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz).

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků