Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2020 06.04.2020 10:00
Potenciál města - Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Ukončeno 07.11.2019 06.02.2020 14:30
Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 04.11.2019 00:00
Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2019 30.10.2019 09:00
Úpravy přírodních zahrad 7,8,12 MŠ a 4,5 ZŠ ve Žďáře nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2019 15.05.2019 10:00
Informační systém pro potřeby MP Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 01.10.2018 10:00
Obnova MKDS města Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 13.08.2018 10:00
Dodávka elektromobilu kat. N1 nad 2,5t
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 07.06.2018 08:00
Zajištění dopravní obslužnosti města Žďár nad Sázavou veřejnými službami v silniční přepravě cestujících, 2020-2029
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Zadáno 09.05.2018 25.06.2018 09:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro Město Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
nadlimitní Hodnocení 22.12.2017 22.01.2018 10:00
Zajištění realizace projektu Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou - KA 01,02,03
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 30.10.2017 12:00
Obnova MKDS města Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 14.08.2017 00:00
Lesní hospodářské osnovy (LHO) Jihlava, správní obvod Žďár nad Sázavou, platnost 2018-2017
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 14.11.2016 13:00
Obnova MKDS města Žďáru nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 31.08.2016 10:00
Zajištění náhradní péče o opuštěné psy
Město Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 09.05.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››