Veřejná zakázka: Zajištění realizace projektu Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou - KA 01,02,03

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 184
Systémové číslo: P17V00000036
Datum zahájení: 02.10.2017
Nabídku podat do: 30.10.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění realizace projektu Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou - KA 01,02,03
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění realizace projektu „Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou“ v části klíčových aktivit:
KA01 - Společenská odpovědnost organizace jako další nástroj strategického řízení
KA02 - Etický kodex jako součást komunikace s veřejností a kultury organizace
KA03 - Rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů vedoucích zaměstnanců a zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oblasti komunikace s veřejností,

a to formou poskytování dílčích služeb, proškolení zaměstnanců zadavatele a zajištění výstupů jednotlivých aktivit souvisejících s naplněním cílů a indikátorů projektu. (tj. celkový počet osob/účastníků za zadavatele 84 a vytvoření nejméně 3 psaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů). Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou součást výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění s výzvou min. 5
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 476 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Žďár nad Sázavou
 • IČO: 00295841
 • Poštovní adresa:
  Žižkova 227/1
  59101 Žďár nad Sázavou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053599

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky