Veřejná zakázka: Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou 2024-2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 942
Systémové číslo: P24V00000048
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-015542
Datum zahájení: 11.04.2024
Nabídku podat do: 20.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou 2024-2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na komplexní zajištění stravy (výroba a dodávka) pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou v letech 2024 – 2026.

Veřejná zakázka je rozdělena do 4 částí:
1. část veřejné zakázky – Dům klidného stáří
2. část veřejné zakázky – Domov se zvláštním režimem
3. část veřejné zakázky – Dům s pečovatelskou službou
4. část veřejné zakázky – Denní stacionář

Obecné zadávací podmínky jsou shodné pro všechny čtyři části veřejné zakázky, pokud se zadávací podmínky odlišují, je toto v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno. Vzorové formuláře a dokumenty tvořící součást zadávacích podmínek účastník zadávacího řízení vyplní vždy pouze pro tu část veřejné zakázky, na niž bude podávat nabídku. Rozdělení veřejné zakázky na části je prováděno z důvodu, aby na každou část veřejné zakázky mohla být uzavřena samostatná smlouva o zabezpečení stravování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 428 607 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Sociální služby města Žďáru nad Sázavou
 • IČO: 43379168
 • Poštovní adresa:
  Okružní 763/67
  59101 Žďár nad Sázavou

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.zdarns.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy